Τα παντα για τη γυναικα
.
| 0 σχόλια ]

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την Υπογονιμότητα ως "Μη επίτευξη εγκυμοσύνης μετά από ένα έτος ελεύθερων συχνών σεξου@λικών επαφών". Στο ιατρείο, όταν εξηγώ στα ζευγάρια τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πρώτα...
κοιτάει ο ένας τον άλλο και μετά με κοιτάνε και οι δυο μαζί με απορία.

Με λόγια απλά, προσπαθώ για ένα παιδί σημαίνει, με το τέλος της περιόδου και μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη περίοδος, σε γυναίκα με φυσιολογικό έμμηνο κύκλο, πρέπει το ζευγάρι να έχει σεξου@λική επαφή κάθε 2 με 3 ημέρες, χωρίς να μετράει γόνιμες ημέρες. 

Και αυτό, να γίνεται για 12 μήνες συνεχώς, σε γυναίκες κάτω των 36 ετών, ή 6 μήνες, σε γυναίκες άνω των 36 ετών. 

Ο λόγος που δε χρειάζεται να μετράμε τις γόνιμες ημέρες είναι πως, δεδομένου του ότι το σπέρμ@ "ζει" μέσα στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας 3 ημέρες, με την προαναφερθείσα συχνότητα επαφών, πάντα θα υπάρχει διαθέσιμο "ενεργοποιημένο" σπέρμ@, έτοιμο να γον$μοποιήσει το ω@ριο τη στιγμή της ωορηξί@ς.

---

Μοιραστείτε

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου