Τα παντα για τη γυναικα
.
| 0 σχόλια ]

Εργαζόμενες μητέρες απευθύνθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη όταν το ΙΚΑ αρνήθηκε να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας τους και να τουςχορηγήσει επιδόματα μητρότητας και ασθένειας. Οι εργαζόμενες επεσήμαναν ότι... το ΙΚΑεσφαλμένα δεν υπολόγισε τον χρόνο κατά τον οποίο τελούσαν σε ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, ως χρόνο ασφάλισης για τον κλάδοασθένειας και μετά από παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής δικαιώθηκαν.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη γενική γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επισημαίνοντας τα εξής:

- Αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου η μη πρόσβαση ασφαλισμένων σε παροχές ασθενείας, λόγω μη υπολογισμού ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου, κατά τον οποίο οι ασφαλισμένες έκαναν χρήση του δικαιώματος στην ειδική άδεια/παροχή προστασίας μητρότητας. Η διάκριση αυτή απαγορεύεται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της μητρότητας και έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Με την απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων, λόγω της άσκησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας/παροχής προστασίας μητρότητας, υπονομεύεται ουσιαστικά ο σκοπός του νόμου που είναι η προστασία της μητρότητας και η ενίσχυση της οικογένειας, ενώ ο αποκλεισμός αυτός χαρακτηρίστηκε "επαχθής" για τις εργαζόμενες μητέρες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης για τον κλάδο ασθένειας και κατά τη διάρκεια χρήσης της ειδικής εξάμηνης άδειας/παροχής προστασίας μητρότητας.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανταποκρίθηκε θετικά, με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 36, παρ.3 του νόμου 3996/2011), σύμφωνα με την οποία ο χρόνος που διανύεται κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης -πέρα από τον κλάδο κύριας σύνταξης- και για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη προβλέπει ακόμα ότι η προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη βαρύνει τον ΟΑΕΔ και καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της εισφοράς της ασφαλισμένης.

---

Μοιραστείτε

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου